Checkpoints

På de relativt få checkpoints / oplevelsesposter, som spejderne passerer i løbet af Nathejk, sørger Checkpoint-mandskabet for, at der er fuldstændig styr på alle deltagende spejdere, samt registrerer patruljenavne, -numre, og antal deltagere i hver patrulje.

Dette sker for at sikre, at alle deltagere kommer med hjem igen, og ingen er glemt eller overset ude i løbsområdet. Optællingen sker fortrinsvis via QR-kode-scanning på smartphones, med Nathejks eget radiosystem som backup til de områder, hvor der ikke er telefondækning.

Det er også Checkpoint-mandskabet, som i samråd med Nathejks hovedkvarter (HQ) sørger for at få sammenlagt patruljer i de tilfælde, hvor en patrulje pga. skader eller lignende kommer ned på to spejdere eller derunder, og derfor af sikkerhedsmæssige årsager ikke må fortsætte på egen hånd

Kontaktformular